Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Hormon   Thiamazole  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Thiamazol Henning Đức
Tính ổn định của các dung dịch   Dạng tiêm   Tính ổn định của các dung dịch : Thiamazole     
Bao bì Dung môi Nồng độ Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 0,48 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ
4518
Cấp độ bằng chứng C+

Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 0,96 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ
4518
Cấp độ bằng chứng C+


  Mentions Légales