Последно актуализиране :
17/04/2024
Хормон   Thiamazole  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Thiamazol Henning Германия
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Thiamazole     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,48 mg/ml 25°C Светлина
24 Час
4518
Степен на доказаност C+

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,96 mg/ml 25°C Светлина
24 Час
4518
Степен на доказаност C+


  Mentions Légales