Siste oppdatering :
17/04/2024
Hormon   Thiamazole  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Thiamazol Henning Tyskland
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Thiamazole     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,48 mg/ml 25°C Lys
24 Tid
4518
Bevisgrad C+

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,96 mg/ml 25°C Lys
24 Tid
4518
Bevisgrad C+


  Mentions Légales