Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Hormon   Thiamazole  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Thiamazol Henning Tyskland
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Thiamazole     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,48 mg/ml 25°C Ljus
24 Timma
4518
Evidensnivå C+

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,96 mg/ml 25°C Ljus
24 Timma
4518
Evidensnivå C+


  Mentions Légales