Poslední aktualizace :
10/07/2024
Hormon   Thiamazole  
injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Thiamazol Henning NÏmecko
Stabilita roztoků   injekce   Stabilita roztoků : Thiamazole     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Trvání stability Odkazy
Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 0,48 mg/ml 25°C SvÏtlo
24 Hodina
4518
Úroveň zkoušky C+

Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 0,96 mg/ml 25°C SvÏtlo
24 Hodina
4518
Úroveň zkoušky C+


  Mentions Légales