Τελευταία ενημέρωση :
18/04/2024
Ορμόνη   Thiamazole  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Thiamazol Henning Γερμανία
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Thiamazole     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,48 mg/ml 25°C Φως
24 Ώρα
4518
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C+

Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,96 mg/ml 25°C Φως
24 Ώρα
4518
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C+


  Mentions Légales