Posledná aktualizácia :
10/07/2024
Hormón   Thiamazole  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Thiamazol Henning Nemecko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Thiamazole     
obal rozpúšťadlo koncentrácia teplota uchovávanie Trvanie stability odkazy na lieteratúru
polyolefín 0,9% chlorid sodný 0,48 mg/ml 25°C Za svetla
24 hodín
4518
Úroveň dôkazov C+

polyolefín 0,9% chlorid sodný 0,96 mg/ml 25°C Za svetla
24 hodín
4518
Úroveň dôkazov C+


  Mentions Légales