Viimane versioon :
08/05/2024
Hormoonasendusravi   Thiamazole  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Thiamazol Henning Saksamaa
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Thiamazole     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 0,48 mg/ml 25°C Valgus
24 Tund
4518
Tõenduspõhisuse tase C+

Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 0,96 mg/ml 25°C Valgus
24 Tund
4518
Tõenduspõhisuse tase C+


  Mentions Légales