Posledná aktualizácia :
01/12/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4664  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1002/bmc.5340

Výskumné tímy : Innsbruck - Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry, Leopold-Franzens University of Innsbruck
Autori : Harder M, Fiegl-Lechner A, Oberacher H, Horvath U.E.I, Schlager A, Jeske M, Kerndler S, Schüllner F, Bonn G.F, Rainer M.
Titul : Stability evaluation of morphine, hydromorphone, metamizole and esketamine containing analgesic mixtures applied for patient-controlled analgesia in hospice and palliative care.
Référence : Biomed Chromatogr ;e5340. 2022

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov D
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - hmotnostný spektrometer
Iné metódy : 
Komentáre : 
Schopnosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotenáosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotená
Bez vizuálnej kontroly
Výsledky s vysokou variabilitou alebo nedostupné alebo chýba duplicitná analýza každého stavu
Degradačné produkty kvantifikované, ale neidentifikované

Zoznam zlúčenín
InjekciaEsketamine Celkové anestetikum
InjekciaHydromorphone hydrochloride Analgetikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 22°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 37°C Nešpecifikované
7 Dní
InjekciaMetamizol sodium Analgetikum
InjekciaMorphine hydrochloride Analgetikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 25 mg/ml 22°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 25 mg/ml 37°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita v zmesiach
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 22°C Nešpecifikované
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Injekcia Esketamine 20 mg/ml
7 Dní
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 22°C Nešpecifikované
Injekcia Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Injekcia Esketamine 20 mg/ml
Injekcia Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Dní
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 22°C Nešpecifikované
Injekcia Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Injekcia Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Dní
Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 37°C Nešpecifikované
Injekcia Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Injekcia Esketamine 20 mg/ml
7 Dní

  Mentions Légales