Последно актуализиране :
15/09/2023
Библиография   Библиография 4664  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1002/bmc.5340

Изследователски екипи : Innsbruck - Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry, Leopold-Franzens University of Innsbruck
Автори : Harder M, Fiegl-Lechner A, Oberacher H, Horvath U.E.I, Schlager A, Jeske M, Kerndler S, Schüllner F, Bonn G.F, Rainer M.
Заглавие : Stability evaluation of morphine, hydromorphone, metamizole and esketamine containing analgesic mixtures applied for patient-controlled analgesia in hospice and palliative care.
Референция : Biomed Chromatogr ;e5340. 2022

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност D
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Високоефективна Тънкослойна хроматография - мас-спектрометрия
Други методи : 
Коментари : 
Неадекватно оценена способност да показва стабилност
Няма визуална проверка
Резултати с висок коефициент на вариация или не са осигурени, или липса на повторен анализ на всяка точка
Продукти на разпад, които са определени количествено, но не са идентифицирани

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенEsketamine Общ анестетик
Инжекция/ИнжекционенHydromorphone hydrochloride Аналгетик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 22°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 37°C Не е уточнено
7 Ден
Инжекция/ИнжекционенMetamizol sodium Аналгетик
Инжекция/ИнжекционенMorphine hydrochloride Аналгетик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 25 mg/ml 22°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 25 mg/ml 37°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на смеси
Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 22°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Esketamine 20 mg/ml
7 Ден
Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 22°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Esketamine 20 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Ден
Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 22°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Ден
Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 37°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Esketamine 20 mg/ml
7 Ден

  Mentions Légales