Siste oppdatering :
10/07/2024
Referanser   Referanser 4664  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://doi.org/10.1002/bmc.5340

Forskerteamet : Innsbruck - Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry, Leopold-Franzens University of Innsbruck
Forfattere : Harder M, Fiegl-Lechner A, Oberacher H, Horvath U.E.I, Schlager A, Jeske M, Kerndler S, Schüllner F, Bonn G.F, Rainer M.
Tittel : Stability evaluation of morphine, hydromorphone, metamizole and esketamine containing analgesic mixtures applied for patient-controlled analgesia in hospice and palliative care.
Nummer : Biomed Chromatogr ;e5340. 2022

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad D
fysisk stabilitet : 
kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - massedeteksjon
andre metoder : 
Kommentarer : 
Stabilitetsindikerende evne utilstrekkelig vurdert
Ingen visuell inspeksjon
Resultater med høy variasjonskoeffisient eller ikke oppgitt, eller mangel på duplikate analyser for hvert punkt
Nedbrytningsprodukter kvantifisert, men ikke identifisert

Lister
InjeksjonEsketamine Generell anestesi
InjeksjonHydromorphone hydrochloride Analgetika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 22°C Ikke angitt
7 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 20 mg/ml 37°C Ikke angitt
7 Dag
InjeksjonMetamizol sodium Analgetika
InjeksjonMorphine hydrochloride Analgetika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 25 mg/ml 22°C Ikke angitt
7 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 25 mg/ml 37°C Ikke angitt
7 Dag
Stabilitet i blandinger
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 22°C Ikke angitt
Injeksjon Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Injeksjon Esketamine 20 mg/ml
7 Dag
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 22°C Ikke angitt
Injeksjon Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Injeksjon Esketamine 20 mg/ml
Injeksjon Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Dag
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 22°C Ikke angitt
Injeksjon Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Injeksjon Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Dag
Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 37°C Ikke angitt
Injeksjon Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Injeksjon Esketamine 20 mg/ml
7 Dag

  Mentions Légales