Viimane versioon :
09/12/2023
Viited   Viited 4664  
Tüüp : Ajaleht
Interneti link : https://doi.org/10.1002/bmc.5340

Uurimisrühmad : Innsbruck - Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry, Leopold-Franzens University of Innsbruck
Autor : Harder M, Fiegl-Lechner A, Oberacher H, Horvath U.E.I, Schlager A, Jeske M, Kerndler S, Schüllner F, Bonn G.F, Rainer M.
Pealkiri : Stability evaluation of morphine, hydromorphone, metamizole and esketamine containing analgesic mixtures applied for patient-controlled analgesia in hospice and palliative care.
Publikatsioon : Biomed Chromatogr ;e5340. 2022

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase D
Füüsikaline stabiilsus : 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - dioodjadadetektor või jadadiooddetektor
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - mass-spektromeetria
Muud meetodid : 
Kommentaarid : 
Stabiilsuse näitamise võime ebaadekvaatselt hinnatud
Visuaalne kontroll puudub
Tulemustel suur varieeruvuskonstant või tulemusi pole esitatud või tulemused on väljaspool ettemääratud väärtusi
Laguproduktid kvantitatiivselt määratud kuid pole tuvastatud

Ingredientide nimekiri
SüsteravimEsketamine üldanesteetikum
SüsteravimHydromorphone hydrochloride Analgeetikum
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 22°C Pole täpsustatud
7 Päev
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 37°C Pole täpsustatud
7 Päev
SüsteravimMetamizol sodium Analgeetikum
SüsteravimMorphine hydrochloride Analgeetikum
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 25 mg/ml 22°C Pole täpsustatud
7 Päev
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 25 mg/ml 37°C Pole täpsustatud
7 Päev
Stabiilsust mõjutavad tegurid
Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 22°C Pole täpsustatud
Süsteravim Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Süsteravim Esketamine 20 mg/ml
7 Päev
Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 22°C Pole täpsustatud
Süsteravim Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Süsteravim Esketamine 20 mg/ml
Süsteravim Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Päev
Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 22°C Pole täpsustatud
Süsteravim Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Süsteravim Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Päev
Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 37°C Pole täpsustatud
Süsteravim Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Süsteravim Esketamine 20 mg/ml
7 Päev

  Mentions Légales