Τελευταία ενημέρωση :
26/09/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4664  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1002/bmc.5340

Ερευνητικές ομάδες : Innsbruck - Institute of Analytical Chemistry and Radiochemistry, Leopold-Franzens University of Innsbruck
Συγγραφείς : Harder M, Fiegl-Lechner A, Oberacher H, Horvath U.E.I, Schlager A, Jeske M, Kerndler S, Schüllner F, Bonn G.F, Rainer M.
τίτλος : Stability evaluation of morphine, hydromorphone, metamizole and esketamine containing analgesic mixtures applied for patient-controlled analgesia in hospice and palliative care.
αριθμός : Biomed Chromatogr ;e5340. 2022

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - σπεκτρομετρία μάζας
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 
Η ικανότητα σταθερότητας προσδιορίζεται ανεπαρκώς
Καμία οπτική επιθεώρηση
Αποτελέσματα με υψηλό συντελεστή μεταβλητότητας ή δεν παρέχονται, ή έλλειψη ανάλυσης εις διπλούν του κάθε σημείου
Τα προϊόντα αποσύνθεσης ποσοτικοποιήθηκαν, αλλά δεν ταυτοποιήθηκαν

Καταστάσεις
ΕνέσιμοEsketamine Γενικό αναισθητικό
ΕνέσιμοHydromorphone hydrochloride Αναλγητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 22°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 37°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
ΕνέσιμοMetamizol sodium Αναλγητικό
ΕνέσιμοMorphine hydrochloride Αναλγητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25 mg/ml 22°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 25 mg/ml 37°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα σε μίγματα
Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 22°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Ενέσιμο Esketamine 20 mg/ml
7 Ημέρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 22°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Ενέσιμο Esketamine 20 mg/ml
Ενέσιμο Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Ημέρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 22°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Morphine hydrochloride 25 mg/ml
Ενέσιμο Metamizol sodium 50 mg/ml
7 Ημέρα
Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 37°C Απροσδιόριστο
Ενέσιμο Hydromorphone hydrochloride 20 mg/ml
Ενέσιμο Esketamine 20 mg/ml
7 Ημέρα

  Mentions Légales