Poslední aktualizace :
30/09/2022
Odkazy   Odkazy 4471  
Typ : Laboratoř

Výzkumné týmy :
Autor :
Titul : Amétycine 10 mg poudre pour solution injectable - Résumé des caractéristiques du produit - Oct 10, 2019
Référence : Kyowa Kirin Pharma 2019

Úroveň důkazu : 
Údaje o stabilitě od výrobce
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Jiné metody : 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceAmpicillin sodium Antibiotikum
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceAscorbic acid Vitamin
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceAsparaginase Rakovina drog
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceBleomycin sulfate Rakovina drog
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceCefalotin sodium Antibiotikum
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceCyanocobalamine Vitamin
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceCyclophosphamide Rakovina drog
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceDoxorubicin hydrochloride Rakovina drog
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceDoxycycline hyclate Antibiotikum
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceFilgrastim Různé
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceGentamicin sulfate Antibiotikum
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceMinocycline hydrochloride Antibiotikum
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceMitomycin Rakovina drog
Faktory ovlivňující stabilitu PH PH >10 Indukuje Rozklad
Faktory ovlivňující stabilitu PH PH < 5.6 Indukuje Rozklad
Nekompatibilní + GlukÛza 20%
Nekompatibilní + InjekceAmpicillin sodium
Nekompatibilní + InjekceAscorbic acid
Nekompatibilní + InjekceAsparaginase
Nekompatibilní + InjekceBleomycin sulfate
Nekompatibilní + InjekceCefalotin sodium
Nekompatibilní + InjekceCyanocobalamine
Nekompatibilní + InjekceCyclophosphamide
Nekompatibilní + InjekceDoxorubicin hydrochloride
Nekompatibilní + InjekceDoxycycline hyclate
Nekompatibilní + InjekceFilgrastim
Nekompatibilní + InjekceGentamicin sulfate
Nekompatibilní + InjekceMinocycline hydrochloride
Nekompatibilní + InjekceOxytetracycline hydrochloride
Nekompatibilní + InjekcePhytomenadione
Nekompatibilní + InjekceThiamine hydrochloride
Nekompatibilní + InjekceVinorelbine tartrate
InjekceOxytetracycline hydrochloride Antibiotikum
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekcePhytomenadione Vitamin
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceThiamine hydrochloride Vitamin
Nekompatibilní + InjekceMitomycin
InjekceVinorelbine tartrate Rakovina drog
Nekompatibilní + InjekceMitomycin

  Mentions Légales