Posledná aktualizácia :
28/02/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 2001  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Stockport - Stepping Hill Hospital, Quality Control North Wes
Autori : Rigge DC, Jones MF.
Titul : Shelf lives of aseptically prepared medicines - stability of hydrocortisone sodium succinate in PVC and non-PVC bags and in polypropylene syringes.
Référence : J Pharm Biomed Anal ; 38: 332-336. 2005

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Hmotnostný zostatok Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaHydrocortisone sodium succinate Antiflogistikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 25°C Za svetla
2 Dní
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 7°C Nešpecifikované
15 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 7°C Nešpecifikované
15 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 50 mg/ml 25°C Za svetla
15 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 50 mg/ml 5°C Nešpecifikované
120 Dní

  Mentions Légales