Posledná aktualizácia :
23/11/2022
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 2001  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Stockport - Stepping Hill Hospital, Quality Control North Wes
Autori : Rigge DC, Jones MF.
Titul : Shelf lives of aseptically prepared medicines - stability of hydrocortisone sodium succinate in PVC and non-PVC bags and in polypropylene syringes.
Référence : J Pharm Biomed Anal ; 38: 332-336. 2005

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaHydrocortisone sodium succinate Antiflogistikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 25°C Za svetla
7 Dní
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 7°C Nešpecifikované
41 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 50 mg/ml 25°C Za svetla
6 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 50 mg/ml 5°C Nešpecifikované
81 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 25°C Za svetla
6 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 7°C Nešpecifikované
48 Dní

  Mentions Légales