Siste oppdatering :
28/02/2024
Referanser   Referanser 2001  
Type : Journal

Forskerteamet : Stockport - Stepping Hill Hospital, Quality Control North Wes
Forfattere : Rigge DC, Jones MF.
Tittel : Shelf lives of aseptically prepared medicines - stability of hydrocortisone sodium succinate in PVC and non-PVC bags and in polypropylene syringes.
Nummer : J Pharm Biomed Anal ; 38: 332-336. 2005

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
Massebalanse PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonHydrocortisone sodium succinate Antiinflammatorisk
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 25°C Lys
2 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 7°C Ikke angitt
15 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 7°C Ikke angitt
15 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 50 mg/ml 25°C Lys
15 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 50 mg/ml 5°C Ikke angitt
120 Dag

  Mentions Légales