Τελευταία ενημέρωση :
23/11/2022
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 2001  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Stockport - Stepping Hill Hospital, Quality Control North Wes
Συγγραφείς : Rigge DC, Jones MF.
τίτλος : Shelf lives of aseptically prepared medicines - stability of hydrocortisone sodium succinate in PVC and non-PVC bags and in polypropylene syringes.
αριθμός : J Pharm Biomed Anal ; 38: 332-336. 2005

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοHydrocortisone sodium succinate Αντιφλεγμονώδες
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 mg/ml 25°C Φως
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυβινυλοχλωρίδιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 mg/ml 7°C Απροσδιόριστο
41 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 50 mg/ml 25°C Φως
6 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ενέσιμο ύδωρ 50 mg/ml 5°C Απροσδιόριστο
81 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 mg/ml 25°C Φως
6 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 mg/ml 7°C Απροσδιόριστο
48 Ημέρα

  Mentions Légales