Poslední aktualizace :
25/11/2023
Odkazy   Odkazy 2001  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Stockport - Stepping Hill Hospital, Quality Control North Wes
Autor : Rigge DC, Jones MF.
Titul : Shelf lives of aseptically prepared medicines - stability of hydrocortisone sodium succinate in PVC and non-PVC bags and in polypropylene syringes.
Référence : J Pharm Biomed Anal ; 38: 332-336. 2005

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky B
Fyzikální stabilita : 
Vzhled 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
Jiné metody : 
Hmotnostní bilance Měření pH 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceHydrocortisone sodium succinate Antiflogistikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 1 mg/ml 25°C SvÏtlo
2 Den
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 1 mg/ml 7°C Nespecifikováno
15 Den
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 1 mg/ml 7°C Nespecifikováno
15 Den
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Voda pro injekci 50 mg/ml 25°C SvÏtlo
15 Den
Stabilita roztoků Stříkačka polypropylen Voda pro injekci 50 mg/ml 5°C Nespecifikováno
120 Den

  Mentions Légales