Последно актуализиране :
23/11/2022
Библиография   Библиография 2001  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Stockport - Stepping Hill Hospital, Quality Control North Wes
Автори : Rigge DC, Jones MF.
Заглавие : Shelf lives of aseptically prepared medicines - stability of hydrocortisone sodium succinate in PVC and non-PVC bags and in polypropylene syringes.
Референция : J Pharm Biomed Anal ; 38: 332-336. 2005

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate Противовъзпалително средство
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 25°C Светлина
7 Ден
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 7°C Не е уточнено
41 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 50 mg/ml 25°C Светлина
6 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 50 mg/ml 5°C Не е уточнено
81 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 25°C Светлина
6 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 7°C Не е уточнено
48 Ден

  Mentions Légales