Последно актуализиране :
17/04/2024
Библиография   Библиография 2001  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Stockport - Stepping Hill Hospital, Quality Control North Wes
Автори : Rigge DC, Jones MF.
Заглавие : Shelf lives of aseptically prepared medicines - stability of hydrocortisone sodium succinate in PVC and non-PVC bags and in polypropylene syringes.
Референция : J Pharm Biomed Anal ; 38: 332-336. 2005

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Материален баланс PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate Противовъзпалително средство
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 25°C Светлина
2 Ден
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 7°C Не е уточнено
15 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 7°C Не е уточнено
15 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 50 mg/ml 25°C Светлина
15 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Вода за инжекции 50 mg/ml 5°C Не е уточнено
120 Ден

  Mentions Légales