Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 192  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Omaha - University of Nebraska Medical center, College of pharmacy
Författare : Peddicord TE, Olsen KM, ZumBrunnen TL, Warner DJ, Webb L.
Titel : Stability of high-concentration dopamine hydrochloride, norepinephrine bitartrate, epinephrine hydrochloride, and nitroglycerin in 5% dextrose injection.
Hänvisningar : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 1417-1419. 1997

Evidensgrad : 
Evidensnivå B
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - ultraviolet detector (HPLC-UVD)
Stabilitet definieras som 95% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
Kommentarer : 
Ingen visuell undersökning

Förteckning över substanser
InjektionDopamine hydrochloride Kardiotonikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 6,4 mg/ml 23°C Ljus
24 Timma
InjektionEpinephrine hydrochloride Sympatomimetikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 100 µg/ml 23°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionNitroglycerin Vasodilaterare
Lösningars stabilitet Glas Glukos 5 % 1 mg/ml 23°C Ljus
24 Timma
InjektionNorepinephrine bitartrate Sympatomimetikum
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid Glukos 5 % 0,064 mg/ml 23°C Skyddas från ljus
24 Timma

  Mentions Légales