Ostatnia aktualizacja :
16/06/2024
Bibliografia   Bibliografia 192  
Typ : Czasopismo

Zespoły badawcze : Omaha - University of Nebraska Medical center, College of pharmacy
Autorzy : Peddicord TE, Olsen KM, ZumBrunnen TL, Warner DJ, Webb L.
Tytuł : Stability of high-concentration dopamine hydrochloride, norepinephrine bitartrate, epinephrine hydrochloride, and nitroglycerin in 5% dextrose injection.
Numer : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 1417-1419. 1997

Poziom wiarygodności : 
Poziom wiarygodności B
Stabilność fizyczną : 
Stabilność chemiczna : 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem UV
Trwałość zdefiniowana jako 95% stężenia początkowego
Inne metody : 
Komentarze : 
Brak kontroli wizualnej

Listy
InjekcjeDopamine hydrochloride Lek kardiotoniczny
Trwałość roztworów Polichlorek winylu Glukoza 5% 6,4 mg/ml 23°C światło
24 Godzina
InjekcjeEpinephrine hydrochloride Lek sympatykomimetyczny
Trwałość roztworów Polichlorek winylu Glukoza 5% 100 µg/ml 23°C Chronić od światła
24 Godzina
InjekcjeNitroglycerin Lek rozszerzający naczynia
Trwałość roztworów Szkło Glukoza 5% 1 mg/ml 23°C światło
24 Godzina
InjekcjeNorepinephrine bitartrate Lek sympatykomimetyczny
Trwałość roztworów Polichlorek winylu Glukoza 5% 0,064 mg/ml 23°C Chronić od światła
24 Godzina

  Mentions Légales