Poslední aktualizace :
16/06/2024
Odkazy   Odkazy 192  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Omaha - University of Nebraska Medical center, College of pharmacy
Autor : Peddicord TE, Olsen KM, ZumBrunnen TL, Warner DJ, Webb L.
Titul : Stability of high-concentration dopamine hydrochloride, norepinephrine bitartrate, epinephrine hydrochloride, and nitroglycerin in 5% dextrose injection.
Référence : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 1417-1419. 1997

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky B
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Stabilita stanovena s 95% původní koncentrace
Jiné metody : 
Komentáře : 
Žádná vizuální kontrola

Seznamy
InjekceDopamine hydrochloride Kardiotonikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 6,4 mg/ml 23°C SvÏtlo
24 Hodina
InjekceEpinephrine hydrochloride Sympatomimetikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 100 µg/ml 23°C Chráněno před světlem
24 Hodina
InjekceNitroglycerin Vasodilatans
Stabilita roztoků Sklo GlukÛza 5% 1 mg/ml 23°C SvÏtlo
24 Hodina
InjekceNorepinephrine bitartrate Sympatomimetikum
Stabilita roztoků Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 0,064 mg/ml 23°C Chráněno před světlem
24 Hodina

  Mentions Légales