Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 192  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Omaha - University of Nebraska Medical center, College of pharmacy
Автори : Peddicord TE, Olsen KM, ZumBrunnen TL, Warner DJ, Webb L.
Заглавие : Stability of high-concentration dopamine hydrochloride, norepinephrine bitartrate, epinephrine hydrochloride, and nitroglycerin in 5% dextrose injection.
Референция : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 1417-1419. 1997

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 
Няма визуална проверка

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенDopamine hydrochloride Кардиотонично средство
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 6,4 mg/ml 23°C Светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенEpinephrine hydrochloride Симпатомиметик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 100 µg/ml 23°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенNitroglycerin Вазодилататор
Стабилност на разтвори Стъкло Glucose 5% 1 mg/ml 23°C Светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенNorepinephrine bitartrate Симпатомиметик
Стабилност на разтвори Поливинил хлорид Glucose 5% 0,064 mg/ml 23°C Защита от светлина
24 Час

  Mentions Légales