Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 192  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Omaha - University of Nebraska Medical center, College of pharmacy
Autori : Peddicord TE, Olsen KM, ZumBrunnen TL, Warner DJ, Webb L.
Titul : Stability of high-concentration dopamine hydrochloride, norepinephrine bitartrate, epinephrine hydrochloride, and nitroglycerin in 5% dextrose injection.
Référence : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 1417-1419. 1997

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Komentáre : 
Bez vizuálnej kontroly

Zoznam zlúčenín
InjekciaDopamine hydrochloride Kardiotonikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 6,4 mg/ml 23°C Za svetla
24 Hodín
InjekciaEpinephrine hydrochloride Sympatomimetikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 100 µg/ml 23°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaNitroglycerin Vazodilatans
Stabilita roztokov Sklo 5% glukóza 1 mg/ml 23°C Za svetla
24 Hodín
InjekciaNorepinephrine bitartrate Sympatomimetikum
Stabilita roztokov Polyvinylchlorid (PVC) 5% glukóza 0,064 mg/ml 23°C Chránené pred svetlom
24 Hodín

  Mentions Légales