Siste oppdatering :
16/06/2024
Referanser   Referanser 192  
Type : Journal

Forskerteamet : Omaha - University of Nebraska Medical center, College of pharmacy
Forfattere : Peddicord TE, Olsen KM, ZumBrunnen TL, Warner DJ, Webb L.
Tittel : Stability of high-concentration dopamine hydrochloride, norepinephrine bitartrate, epinephrine hydrochloride, and nitroglycerin in 5% dextrose injection.
Nummer : Am J Health-Syst Pharm ; 54: 1417-1419. 1997

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 95 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
Kommentarer : 
Ingen visuell inspeksjon

Lister
InjeksjonDopamine hydrochloride Hjertestimulerende
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 6,4 mg/ml 23°C Lys
24 Tid
InjeksjonEpinephrine hydrochloride Sympatomimetika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 100 µg/ml 23°C Beskyttes mot lys
24 Tid
InjeksjonNitroglycerin Vasodilatator
Oppløsningsstabilitet Glass Glukose 5 % 1 mg/ml 23°C Lys
24 Tid
InjeksjonNorepinephrine bitartrate Sympatomimetika
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,064 mg/ml 23°C Beskyttes mot lys
24 Tid

  Mentions Légales