Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 1659  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Författare : Xu QA, Trissel LA, Williams KY.
Titel : Compatibility and stability of linezolid injection admixed with three cephalosporin antibiotics.
Hänvisningar : J Am Pharm Assoc ; 40: 509-514. 2000

Evidensgrad : 
Evidensnivå A+
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning Turbidimetri Partikelräkning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - Diode Array detector (HPLD-DAD)
Stabilitet definieras som 95% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionCefazolin sodium Antibiotikum
Kompatibel 10 mg/ml + InjektionLinezolid 2 mg/ml + Ingen
InjektionCeftazidime Antibiotikum
Kompatibel 20 mg/ml + InjektionLinezolid 2 mg/ml + Ingen
InjektionCeftriaxone disodium Antibiotikum
Oförenlig 10 mg/ml + InjektionLinezolid 2 mg/ml + Ingen
InjektionLinezolid Antibiotikum
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionCefazolin sodium 10 mg/ml + Ingen
Kompatibel 2 mg/ml + InjektionCeftazidime 20 mg/ml + Ingen
Oförenlig 2 mg/ml + InjektionCeftriaxone disodium 10 mg/ml + Ingen
Stabilitet i blandningar
Polyolefin Ingen 23°C Skyddas från ljus
Injektion Linezolid 2 mg/ml
Injektion Cefazolin sodium 10 mg/ml
3 Dag
Polyolefin Ingen 23°C Skyddas från ljus
Injektion Linezolid 2 mg/ml
Injektion Ceftazidime 20 mg/ml
24 Timma
Polyolefin Ingen 4°C Skyddas från ljus
Injektion Linezolid 2 mg/ml
Injektion Cefazolin sodium 10 mg/ml
7 Dag
Polyolefin Ingen 4°C Skyddas från ljus
Injektion Linezolid 2 mg/ml
Injektion Ceftazidime 20 mg/ml
7 Dag

  Mentions Légales