Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 1659  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Autori : Xu QA, Trissel LA, Williams KY.
Titul : Compatibility and stability of linezolid injection admixed with three cephalosporin antibiotics.
Référence : J Am Pharm Assoc ; 40: 509-514. 2000

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria Počítanie častíc 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Kompatibilný 10 mg/ml + InjekciaLinezolid 2 mg/ml + Žiadny
InjekciaCeftazidime Antibiotikum
Kompatibilný 20 mg/ml + InjekciaLinezolid 2 mg/ml + Žiadny
InjekciaCeftriaxone disodium Antibiotikum
Nezlučiteľný 10 mg/ml + InjekciaLinezolid 2 mg/ml + Žiadny
InjekciaLinezolid Antibiotikum
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaCefazolin sodium 10 mg/ml + Žiadny
Kompatibilný 2 mg/ml + InjekciaCeftazidime 20 mg/ml + Žiadny
Nezlučiteľný 2 mg/ml + InjekciaCeftriaxone disodium 10 mg/ml + Žiadny
Stabilita v zmesiach
Polyolefín Žiadny 23°C Chránené pred svetlom
Injekcia Linezolid 2 mg/ml
Injekcia Cefazolin sodium 10 mg/ml
3 Dní
Polyolefín Žiadny 23°C Chránené pred svetlom
Injekcia Linezolid 2 mg/ml
Injekcia Ceftazidime 20 mg/ml
24 Hodín
Polyolefín Žiadny 4°C Chránené pred svetlom
Injekcia Linezolid 2 mg/ml
Injekcia Cefazolin sodium 10 mg/ml
7 Dní
Polyolefín Žiadny 4°C Chránené pred svetlom
Injekcia Linezolid 2 mg/ml
Injekcia Ceftazidime 20 mg/ml
7 Dní

  Mentions Légales