Poslední aktualizace :
08/05/2024
Odkazy   Odkazy 1659  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Autor : Xu QA, Trissel LA, Williams KY.
Titul : Compatibility and stability of linezolid injection admixed with three cephalosporin antibiotics.
Référence : J Am Pharm Assoc ; 40: 509-514. 2000

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky A+
Fyzikální stabilita : 
Vzhled Turbidimetrie Počítání částic 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce diodovým polem
Stabilita stanovena s 95% původní koncentrace
Jiné metody : 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceCefazolin sodium Antibiotikum
Kompatibilní 10 mg/ml + InjekceLinezolid 2 mg/ml + Žádné
InjekceCeftazidime Antibiotikum
Kompatibilní 20 mg/ml + InjekceLinezolid 2 mg/ml + Žádné
InjekceCeftriaxone disodium Antibiotikum
Nekompatibilní 10 mg/ml + InjekceLinezolid 2 mg/ml + Žádné
InjekceLinezolid Antibiotikum
Kompatibilní 2 mg/ml + InjekceCefazolin sodium 10 mg/ml + Žádné
Kompatibilní 2 mg/ml + InjekceCeftazidime 20 mg/ml + Žádné
Nekompatibilní 2 mg/ml + InjekceCeftriaxone disodium 10 mg/ml + Žádné
Stabilita směsí
Polyoleofin Žádné 23°C Chráněno před světlem
Injekce Linezolid 2 mg/ml
Injekce Cefazolin sodium 10 mg/ml
3 Den
Polyoleofin Žádné 23°C Chráněno před světlem
Injekce Linezolid 2 mg/ml
Injekce Ceftazidime 20 mg/ml
24 Hodina
Polyoleofin Žádné 4°C Chráněno před světlem
Injekce Linezolid 2 mg/ml
Injekce Cefazolin sodium 10 mg/ml
7 Den
Polyoleofin Žádné 4°C Chráněno před světlem
Injekce Linezolid 2 mg/ml
Injekce Ceftazidime 20 mg/ml
7 Den

  Mentions Légales