Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 1659  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Автори : Xu QA, Trissel LA, Williams KY.
Заглавие : Compatibility and stability of linezolid injection admixed with three cephalosporin antibiotics.
Референция : J Am Pharm Assoc ; 40: 509-514. 2000

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка турбидиметрия Преброяване на частиците 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
съвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLinezolid 2 mg/ml + Няма
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
съвместим 20 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLinezolid 2 mg/ml + Няма
Инжекция/ИнжекционенCeftriaxone disodium Антибиотик
Несъвместим 10 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенLinezolid 2 mg/ml + Няма
Инжекция/ИнжекционенLinezolid Антибиотик
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium 10 mg/ml + Няма
съвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCeftazidime 20 mg/ml + Няма
Несъвместим 2 mg/ml + Инжекция/ИнжекционенCeftriaxone disodium 10 mg/ml + Няма
Стабилност на смеси
Полиолефин Няма 23°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Linezolid 2 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Cefazolin sodium 10 mg/ml
3 Ден
Полиолефин Няма 23°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Linezolid 2 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Ceftazidime 20 mg/ml
24 Час
Полиолефин Няма 4°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Linezolid 2 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Cefazolin sodium 10 mg/ml
7 Ден
Полиолефин Няма 4°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Linezolid 2 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Ceftazidime 20 mg/ml
7 Ден

  Mentions Légales