Τελευταία ενημέρωση :
10/07/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 1659  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Συγγραφείς : Xu QA, Trissel LA, Williams KY.
τίτλος : Compatibility and stability of linezolid injection admixed with three cephalosporin antibiotics.
αριθμός : J Am Pharm Assoc ; 40: 509-514. 2000

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Νεφελομετρία Καταμέτρηση σωματιδίων 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 10 mg/ml + ΕνέσιμοLinezolid 2 mg/ml + Ουδέν
ΕνέσιμοCeftazidime Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 20 mg/ml + ΕνέσιμοLinezolid 2 mg/ml + Ουδέν
ΕνέσιμοCeftriaxone disodium Αντιβιοτικό
Ασύμβατες 10 mg/ml + ΕνέσιμοLinezolid 2 mg/ml + Ουδέν
ΕνέσιμοLinezolid Αντιβιοτικό
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοCefazolin sodium 10 mg/ml + Ουδέν
Σύμφωνος 2 mg/ml + ΕνέσιμοCeftazidime 20 mg/ml + Ουδέν
Ασύμβατες 2 mg/ml + ΕνέσιμοCeftriaxone disodium 10 mg/ml + Ουδέν
Σταθερότητα σε μίγματα
Πολυολεφίνη Ουδέν 23°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Linezolid 2 mg/ml
Ενέσιμο Cefazolin sodium 10 mg/ml
3 Ημέρα
Πολυολεφίνη Ουδέν 23°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Linezolid 2 mg/ml
Ενέσιμο Ceftazidime 20 mg/ml
24 Ώρα
Πολυολεφίνη Ουδέν 4°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Linezolid 2 mg/ml
Ενέσιμο Cefazolin sodium 10 mg/ml
7 Ημέρα
Πολυολεφίνη Ουδέν 4°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Linezolid 2 mg/ml
Ενέσιμο Ceftazidime 20 mg/ml
7 Ημέρα

  Mentions Légales