Zadnji put ažurirano :
16/06/2024
Bibliografija   Bibliografija 1659  
Vrsta : Časopis

Istraživačkih timova : Houston - M.D.Anderson Cancer Center
Autor : Xu QA, Trissel LA, Williams KY.
Naslov : Compatibility and stability of linezolid injection admixed with three cephalosporin antibiotics.
Référence : J Am Pharm Assoc ; 40: 509-514. 2000

Razina dokaza : 
Razina dokaza A+
Fizička stabilnost : 
Vizualni aspekt Turbidimetrija Prebrojavanje čestica 
Kemijska stabilnost : 
Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti - detektor s diodnim nizom
Ustanovljena stabilnost s 95% početne koncentracije
Ostale metode : 
Komentari : 

Liste
InjekcijaCefazolin sodium Antibiotik
Kompatibilan 10 mg/ml + InjekcijaLinezolid 2 mg/ml + Nijedan
InjekcijaCeftazidime Antibiotik
Kompatibilan 20 mg/ml + InjekcijaLinezolid 2 mg/ml + Nijedan
InjekcijaCeftriaxone disodium Antibiotik
Inkompatibilan 10 mg/ml + InjekcijaLinezolid 2 mg/ml + Nijedan
InjekcijaLinezolid Antibiotik
Kompatibilan 2 mg/ml + InjekcijaCefazolin sodium 10 mg/ml + Nijedan
Kompatibilan 2 mg/ml + InjekcijaCeftazidime 20 mg/ml + Nijedan
Inkompatibilan 2 mg/ml + InjekcijaCeftriaxone disodium 10 mg/ml + Nijedan
Stabilnost mješavine
Poliolefin Nijedan 23°C Zaštićeno od svjetlosti
Injekcija Linezolid 2 mg/ml
Injekcija Cefazolin sodium 10 mg/ml
3 Dan
Poliolefin Nijedan 23°C Zaštićeno od svjetlosti
Injekcija Linezolid 2 mg/ml
Injekcija Ceftazidime 20 mg/ml
24 Sat
Poliolefin Nijedan 4°C Zaštićeno od svjetlosti
Injekcija Linezolid 2 mg/ml
Injekcija Cefazolin sodium 10 mg/ml
7 Dan
Poliolefin Nijedan 4°C Zaštićeno od svjetlosti
Injekcija Linezolid 2 mg/ml
Injekcija Ceftazidime 20 mg/ml
7 Dan

  Mentions Légales