Senaste uppdateringen :
18/01/2021
Cancerläkemedel   Crisantaspase  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Inkompatibiliteter Administreringssätt Hänvisningar Pdf

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Erwinase Argentina, Danmark, Finland, Förenta Staterna, Frankrike, Grekland, Irland, Kanada, Malaysia, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Tyskland
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Crisantaspase     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Hållbarhetstid Hänvisningar
Glas Natriumklorid 0,9 % 5000 & 10000 UI <25°C Ej angiven
8 Timma
4480
Tillverkarens stabilitetsuppgifter

Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 5000 & 10000 UI <25°C Ej angiven
8 Timma
4480
Tillverkarens stabilitetsuppgifter


  Mentions Légales