Последно актуализиране :
25/01/2021
противораково лекарство   Crisantaspase  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Път на въвеждане Библиография Pdf

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Erwinase Австрия, Аржентина, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Канада, Малайзия, нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Съединени Американски щати / САЩ, Финландия, Франция, Холандия, Швеция
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Crisantaspase     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Стъкло Sodium chloride 0,9% 5000 & 10000 UI <25°C Не е уточнено
8 Час
4480
Данни за стабилност на производителя

шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 5000 & 10000 UI <25°C Не е уточнено
8 Час
4480
Данни за стабилност на производителя


  Mentions Légales