Zadnji put ažurirano :
18/01/2021
Lijek protiv karcinoma   Crisantaspase  
Injekcija
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Neujednačenosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Erwinase Argentina, Austrija, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Kanada, Malezija, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Poljska, Portugal, Rumunjska, S A D, Švedska, Velika Britanija
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Crisantaspase     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Vremensko trajanje Bibliografija
čaša Natrijumkorid 0,9% 5000 & 10000 UI <25°C Nespecifičan
8 Sat
4480
Podaci proizvođača o stabilnosti

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 5000 & 10000 UI <25°C Nespecifičan
8 Sat
4480
Podaci proizvođača o stabilnosti


  Mentions Légales