Posledná aktualizácia :
20/01/2021
Protinádorová liečba   Crisantaspase  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Erwinase Argentína, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Kanada, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Spojené štáty Americké, Švédsko, Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Crisantaspase     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný 5000 & 10000 UI <25°C Nešpecifikované
8 Hodín
4480
Údaje o stabilite od výrobcu

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 5000 & 10000 UI <25°C Nešpecifikované
8 Hodín
4480
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales