Poslední aktualizace :
18/01/2021
Rakovina drog   Crisantaspase  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Inkompatibility Způsoby aplikace Odkazy Pdf

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Erwinase Argentina, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Kanada, Malajsie, NÏmecko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, USA, Velká Británie, ÿecko
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Crisantaspase     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Časové trvání Odkazy
Sklo Chlorid sodný 0,9% 5000 & 10000 UI <25°C Nespecifikováno
8 Hodina
4480
Údaje o stabilitě od výrobce

Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 5000 & 10000 UI <25°C Nespecifikováno
8 Hodina
4480
Údaje o stabilitě od výrobce


  Mentions Légales