Viimane versioon :
18/01/2021
Vähiravimite   Crisantaspase  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatused Manustamis viis Viited Pdf

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Erwinase Ameerika ühendriigid, Argentiina, Austria, Holland, Iirimaa, Kanada, Kreeka, Malaisia, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Suurbritannia, Taani, Uus-Meremaa
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Crisantaspase     
Konteiner Lahusti Kontsentratsioon Temperatuur Ladustamine Säilivus Viited
Klaas Naatriumkloriid 0.9% 5000 & 10000 UI <25°C Pole täpsustatud
8 Tund
4480
Tootja info stabiilsuse kohta

Süstal  polüpropüleenist Naatriumkloriid 0.9% 5000 & 10000 UI <25°C Pole täpsustatud
8 Tund
4480
Tootja info stabiilsuse kohta


  Mentions Légales