Siste oppdatering :
25/01/2021
Kreft narkotika   Crisantaspase  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Erwinase Argentina, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Romania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA, Østerrike
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Crisantaspase     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Glass Natriumklorid 0,9 % 5000 & 10000 UI <25°C Ikke angitt
8 Tid
4480
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 5000 & 10000 UI <25°C Ikke angitt
8 Tid
4480
Stabilitetsopplysninger fra produsent


  Mentions Légales