Senaste uppdateringen :
18/04/2024
Antiarrytmikum   Amiodarone hydrochloride  
Oral lösning
Injektion Kapsel
Stabilitet av läkemedel Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Oral lösning
Stabilitet av läkemedel   Oral lösning   Stabilitet av läkemedel : Amiodarone hydrochloride     
Behållare Origine Hjälpämne Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Glas Pulver 1200 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 60 mL
21-25°C Skyddas från ljus
90 Dag
4696
Glas Tabletter 500mg
Amiodarone Wyeth®
Sirap (Sockerlag) 50ml
Metylcellulosa 1% 50ml
25°C Ej angiven
42 Dag
2541

Glas Tabletter 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcellulosa 1% 30 ml
Sirap (Sockerlag) 60 ml
25°C Ej angiven
42 Dag
3792

Glas Tabletter 500mg
Amiodarone Wyeth®
Sirap (Sockerlag) 50ml
Metylcellulosa 1% 50ml
4°C Ej angiven
91 Dag
2541

Glas Tabletter 500mg
Amiodarone Wyeth®
Sirap (Sockerlag) 50ml
Metylcellulosa 1% 50ml
4°C Ej angiven
91 Dag
2541

Glas Tabletter 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcellulosa 1% 30 ml
Sirap (Sockerlag) 60 ml
4°C Ej angiven
91 Dag
3792

Plastflaska Pulver 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
2-8°C Ej angiven
91 Dag
3810

Plastflaska Tabletter 500mg
Amiodarone Wyeth®
Sirap (Sockerlag) 50ml
Metylcellulosa 1% 50ml
25°C Ej angiven
42 Dag
2541

Plastflaska Pulver 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
25°C Ej angiven
91 Dag
3810

Plastflaska Tabletter 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcellulosa 1% 30 ml
Sirap (Sockerlag) 60 ml
25°C Ej angiven
91 Dag
3792

Plastflaska Tabletter 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcellulosa 1% 30 ml
Sirap (Sockerlag) 60 ml
4°C Ej angiven
91 Dag
3792


  Mentions Légales