Последно актуализиране :
18/07/2024
Антиаритмик   Amiodarone hydrochloride  
Орален разтвор
Инжекция/Инжекционен Капсула
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати   Орален разтвор   Стабилност на лекарствени препарати : Amiodarone hydrochloride     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло Прах 1200 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 60 mL
21-25°C Защита от светлина
90 Ден
4696
Стъкло таблетки 500mg
Amiodarone Wyeth®
Захарен сироп 50ml
Метилцелулоза 1% 50ml
25°C Не е уточнено
42 Ден
2541

Стъкло таблетки 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Метилцелулоза 1% 30 ml
Захарен сироп 60 ml
25°C Не е уточнено
42 Ден
3792

Стъкло таблетки 500mg
Amiodarone Wyeth®
Захарен сироп 50ml
Метилцелулоза 1% 50ml
4°C Не е уточнено
91 Ден
2541

Стъкло таблетки 500mg
Amiodarone Wyeth®
Захарен сироп 50ml
Метилцелулоза 1% 50ml
4°C Не е уточнено
91 Ден
2541

Стъкло таблетки 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Метилцелулоза 1% 30 ml
Захарен сироп 60 ml
4°C Не е уточнено
91 Ден
3792

Пластмасова бутилка Прах 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
2-8°C Не е уточнено
91 Ден
3810

Пластмасова бутилка таблетки 500mg
Amiodarone Wyeth®
Захарен сироп 50ml
Метилцелулоза 1% 50ml
25°C Не е уточнено
42 Ден
2541

Пластмасова бутилка Прах 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
25°C Не е уточнено
91 Ден
3810

Пластмасова бутилка таблетки 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Метилцелулоза 1% 30 ml
Захарен сироп 60 ml
25°C Не е уточнено
91 Ден
3792

Пластмасова бутилка таблетки 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Метилцелулоза 1% 30 ml
Захарен сироп 60 ml
4°C Не е уточнено
91 Ден
3792


  Mentions Légales