Viimane versioon :
15/04/2024
Antiarütmikum   Amiodarone hydrochloride  
Suukaudne lahus
Kapsel Süsteravim
Stabiilsust ravimpreparaadid Stabiilsust mõjutavad tegurid Stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Viited Pdf
   Keemiline struktuur  

Suukaudne lahus
Stabiilsust ravimpreparaadid   Suukaudne lahus   Stabiilsust ravimpreparaadid : Amiodarone hydrochloride     
Konteiner Origine  abiaine Temperatuur Ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
Klaas Pulber 1200 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 60 mL
21-25°C Kaitsta valguse eest
90 Päev
4696
Klaas Tabletid 500mg
Amiodarone Wyeth®
Lihtsiirup 50ml
Metüültselluloos 1% 50ml
25°C Pole täpsustatud
42 Päev
2541

Klaas Tabletid 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metüültselluloos 1% 30 ml
Lihtsiirup 60 ml
25°C Pole täpsustatud
42 Päev
3792

Klaas Tabletid 500mg
Amiodarone Wyeth®
Lihtsiirup 50ml
Metüültselluloos 1% 50ml
4°C Pole täpsustatud
91 Päev
2541

Klaas Tabletid 500mg
Amiodarone Wyeth®
Lihtsiirup 50ml
Metüültselluloos 1% 50ml
4°C Pole täpsustatud
91 Päev
2541

Klaas Tabletid 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metüültselluloos 1% 30 ml
Lihtsiirup 60 ml
4°C Pole täpsustatud
91 Päev
3792

Plastikpudel Pulber 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
2-8°C Pole täpsustatud
91 Päev
3810

Plastikpudel Tabletid 500mg
Amiodarone Wyeth®
Lihtsiirup 50ml
Metüültselluloos 1% 50ml
25°C Pole täpsustatud
42 Päev
2541

Plastikpudel Pulber 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
25°C Pole täpsustatud
91 Päev
3810

Plastikpudel Tabletid 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metüültselluloos 1% 30 ml
Lihtsiirup 60 ml
25°C Pole täpsustatud
91 Päev
3792

Plastikpudel Tabletid 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metüültselluloos 1% 30 ml
Lihtsiirup 60 ml
4°C Pole täpsustatud
91 Päev
3792


  Mentions Légales