Τελευταία ενημέρωση :
17/04/2024
Αντιαρρυθμικό   Amiodarone hydrochloride  
Πόσιμο διάλυμα
Ενέσιμο Κάψουλα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Πόσιμο διάλυμα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Amiodarone hydrochloride     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
Ύαλος Σκόνη 1200 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 60 mL
21-25°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4696
Ύαλος Δισκία 500mg
Amiodarone Wyeth®
Απλό σιρόπι 50ml
Μεθυλοκυτταρίνη 1% 50ml
25°C Απροσδιόριστο
42 Ημέρα
2541

Ύαλος Δισκία 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Μεθυλοκυτταρίνη 1% 30 ml
Απλό σιρόπι 60 ml
25°C Απροσδιόριστο
42 Ημέρα
3792

Ύαλος Δισκία 500mg
Amiodarone Wyeth®
Απλό σιρόπι 50ml
Μεθυλοκυτταρίνη 1% 50ml
4°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
2541

Ύαλος Δισκία 500mg
Amiodarone Wyeth®
Απλό σιρόπι 50ml
Μεθυλοκυτταρίνη 1% 50ml
4°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
2541

Ύαλος Δισκία 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Μεθυλοκυτταρίνη 1% 30 ml
Απλό σιρόπι 60 ml
4°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
3792

Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
2-8°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
3810

Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 500mg
Amiodarone Wyeth®
Απλό σιρόπι 50ml
Μεθυλοκυτταρίνη 1% 50ml
25°C Απροσδιόριστο
42 Ημέρα
2541

Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
25°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
3810

Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Μεθυλοκυτταρίνη 1% 30 ml
Απλό σιρόπι 60 ml
25°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
3792

Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Μεθυλοκυτταρίνη 1% 30 ml
Απλό σιρόπι 60 ml
4°C Απροσδιόριστο
91 Ημέρα
3792


  Mentions Légales