Posledná aktualizácia :
21/02/2024
Antidysrytmikum   Amiodarone hydrochloride  
Perorálny roztok
Injekcia Kapsula
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Perorálny roztok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Amiodarone hydrochloride     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo Prášok 1200 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 60 mL
21-25°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4696
Sklo Tablety 500mg
Amiodarone Wyeth®
Jednoduchý sirup 50ml
Metylcelulóza 1% 50ml
25°C Nešpecifikované
42 Dní
2541

Sklo Tablety 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcelulóza 1% 30 ml
Jednoduchý sirup 60 ml
25°C Nešpecifikované
42 Dní
3792

Sklo Tablety 500mg
Amiodarone Wyeth®
Jednoduchý sirup 50ml
Metylcelulóza 1% 50ml
4°C Nešpecifikované
91 Dní
2541

Sklo Tablety 500mg
Amiodarone Wyeth®
Jednoduchý sirup 50ml
Metylcelulóza 1% 50ml
4°C Nešpecifikované
91 Dní
2541

Sklo Tablety 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcelulóza 1% 30 ml
Jednoduchý sirup 60 ml
4°C Nešpecifikované
91 Dní
3792

Plastová fľaša Prášok 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
2-8°C Nešpecifikované
91 Dní
3810

Plastová fľaša Tablety 500mg
Amiodarone Wyeth®
Jednoduchý sirup 50ml
Metylcelulóza 1% 50ml
25°C Nešpecifikované
42 Dní
2541

Plastová fľaša Prášok 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
25°C Nešpecifikované
91 Dní
3810

Plastová fľaša Tablety 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcelulóza 1% 30 ml
Jednoduchý sirup 60 ml
25°C Nešpecifikované
91 Dní
3792

Plastová fľaša Tablety 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcelulóza 1% 30 ml
Jednoduchý sirup 60 ml
4°C Nešpecifikované
91 Dní
3792


  Mentions Légales