Siste oppdatering :
08/05/2024
Antiarytmika   Amiodarone hydrochloride  
Mikstur
Injeksjon Kapsel
Stabilitet av farmasøytiske preparater Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Mikstur
Stabilitet av farmasøytiske preparater   Mikstur   Stabilitet av farmasøytiske preparater : Amiodarone hydrochloride     
Beholder Origine Hjelpestoff Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass Pulver 1200 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 60 mL
21-25°C Beskyttes mot lys
90 Dag
4696
Glass Tabletter 500mg
Amiodarone Wyeth®
Sukkersirup 50ml
Metylcellulose 1% 50ml
25°C Ikke angitt
42 Dag
2541

Glass Tabletter 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcellulose 1% 30 ml
Sukkersirup 60 ml
25°C Ikke angitt
42 Dag
3792

Glass Tabletter 500mg
Amiodarone Wyeth®
Sukkersirup 50ml
Metylcellulose 1% 50ml
4°C Ikke angitt
91 Dag
2541

Glass Tabletter 500mg
Amiodarone Wyeth®
Sukkersirup 50ml
Metylcellulose 1% 50ml
4°C Ikke angitt
91 Dag
2541

Glass Tabletter 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcellulose 1% 30 ml
Sukkersirup 60 ml
4°C Ikke angitt
91 Dag
3792

Plastflaske Pulver 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
2-8°C Ikke angitt
91 Dag
3810

Plastflaske Tabletter 500mg
Amiodarone Wyeth®
Sukkersirup 50ml
Metylcellulose 1% 50ml
25°C Ikke angitt
42 Dag
2541

Plastflaske Pulver 490 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4 Cherry® >> 100 mL
25°C Ikke angitt
91 Dag
3810

Plastflaske Tabletter 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcellulose 1% 30 ml
Sukkersirup 60 ml
25°C Ikke angitt
91 Dag
3792

Plastflaske Tabletter 300 mg
® = (Wyeth-Ayerst Laboratories
Metylcellulose 1% 30 ml
Sukkersirup 60 ml
4°C Ikke angitt
91 Dag
3792


  Mentions Légales