Cập nhật lần cuối :
16/06/2024
Thuốc cản quang   Diatrizoate meglumine  
Dạng tiêm
Tính ổn định của các dung dịch Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Đường dùng Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Tên thương mại   Tên thương mại     

Các tên thương mại được cung cấp và thành phần tá dược có thể khác nhau giữa các quốc gia và các hãng dược

Angiografin Cộng hòa Nam Phi, Luxembourg, Úc, Đức
Angiopaque Argentina
Gastrografin Anh, Áo, Hy Lạp, Phần Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Úc, Ý
Gastrografina Bồ Đào Nha
Gastrografine Pháp
Gastrolux Ả Rập
Hypaque Brazil, Canada, Hoa Kỳ, Ireland
Ioscan New zealand
Peritrast Hungary, Đức
Pielograf Colombia, Tây Ban Nha
Plenigraf Tây Ban Nha
Radioselectan urinaire Morocco, Pháp
Radioselectan urinaire et vasculaire Morocco, Pháp
Renografin Canada
Sinografin Hoa Kỳ
Trazograf Tây Ban Nha
Triyosom Argentina
Urografin Áo, Canada, Cộng hòa Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Đan Mạch, Đức
Urografina Bồ Đào Nha, Brazil
Urografine Bỉ
Urovison Áo, Luxembourg, Đức
Tính ổn định của các dung dịch   Dạng tiêm   Tính ổn định của các dung dịch : Diatrizoate meglumine     
Bao bì Dung môi Nồng độ Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
ống tiêm polypropylene Không ? mg/ml -20°C Tránh ánh sáng
30 Ngày
554

ống tiêm polypropylene Không ? mg/ml 25°C Tránh ánh sáng
1 Ngày
554

ống tiêm polypropylene Không ? mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
7 Ngày
554


  Mentions Légales