Последно актуализиране :
08/05/2024
Рентгеноконтрастно средство   Diatrizoate meglumine  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Angiografin Австралия, Германия, Люксенбург, Южноафриканска република / ЮАР
Angiopaque Аржентина
Gastrografin Австралия, Австрия, Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Финландия, Швейцария
Gastrografina Португалия
Gastrografine Франция
Gastrolux Египет
Hypaque Бразилия, Ирландия, Канада, Съединени Американски щати / САЩ
Ioscan нова Зеландия
Peritrast Германия, Унгария
Pielograf Испания, Колумбия
Plenigraf Испания
Radioselectan urinaire Мароко, Франция
Radioselectan urinaire et vasculaire Мароко, Франция
Renografin Канада
Sinografin Съединени Американски щати / САЩ
Trazograf Испания
Triyosom Аржентина
Urografin Австрия, Германия, Дания, Испания, Канада, Швейцария, Южноафриканска република / ЮАР
Urografina Бразилия, Португалия
Urografine Белгия
Urovison Австрия, Германия, Люксенбург
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Diatrizoate meglumine     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
шприц полипропилен Няма ? mg/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
554

шприц полипропилен Няма ? mg/ml 25°C Защита от светлина
1 Ден
554

шприц полипропилен Няма ? mg/ml 4°C Защита от светлина
7 Ден
554


  Mentions Légales