Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Kontrastná látka   Diatrizoate meglumine  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Angiografin Austrália, Juhoafrická republika, Luxembursko, Nemecko
Angiopaque Argentína
Gastrografin Austrália, Fínsko, Grécko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká Británia
Gastrografina Portugalsko
Gastrografine Francúzsko
Gastrolux Egypt
Hypaque Brazília, Írsko, Kanada, Spojené štáty Americké
Ioscan Nový Zéland
Peritrast Maďarsko, Nemecko
Pielograf Kolumbia, Španielsko
Plenigraf Španielsko
Radioselectan urinaire Francúzsko, Maroko
Radioselectan urinaire et vasculaire Francúzsko, Maroko
Renografin Kanada
Sinografin Spojené štáty Americké
Trazograf Španielsko
Triyosom Argentína
Urografin Dánsko, Juhoafrická republika, Kanada, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko
Urografina Brazília, Portugalsko
Urografine Belgicko
Urovison Luxembursko, Nemecko, Rakúsko
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Diatrizoate meglumine     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Injekčná striekačka polypropylén Žiadny ? mg/ml -20°C Chránené pred svetlom
30 Dní
554

Injekčná striekačka polypropylén Žiadny ? mg/ml 25°C Chránené pred svetlom
1 Dní
554

Injekčná striekačka polypropylén Žiadny ? mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
7 Dní
554


  Mentions Légales