viimane versioon :
10/07/2024
kontrastaine   Diatrizoate meglumine  
Süsteravim
Stabiilsus lahustes Stabiilsust mõjutavad tegurid stabiilsust mõjutavad faktorid Sobimatus Manustamis viis Viited pdf
   keemiline struktuur  

Kaubanduslikud nimed erinevates maades   Kaubanduslikud nimed erinevates maades     

Preparaatide nimed on näitlikud ja abianete sisaldus võib erineda sõltuvalt riigist ja laborist

Angiografin Austraalia, Lõuna Aafrika Vabariik, Luksemburg, Saksamaa
Angiopaque Argentiina
Gastrografin Austraalia, Austria, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Soome, Suurbritannia, Sveits
Gastrografina Portugal
Gastrografine Prantsusmaa
Gastrolux Egiptus
Hypaque Ameerika ühendriigid, Brasiilia, Iirimaa, Kanada
Ioscan uus-Meremaa
Peritrast Saksamaa, Ungari
Pielograf Hispaania, Kolumbia
Plenigraf Hispaania
Radioselectan urinaire Maroko, Prantsusmaa
Radioselectan urinaire et vasculaire Maroko, Prantsusmaa
Renografin Kanada
Sinografin Ameerika ühendriigid
Trazograf Hispaania
Triyosom Argentiina
Urografin Austria, Hispaania, Kanada, Lõuna Aafrika Vabariik, Saksamaa, Sveits, Taani
Urografina Brasiilia, Portugal
Urografine Belgia
Urovison Austria, Luksemburg, Saksamaa
Stabiilsus lahustes   Süsteravim   Stabiilsus lahustes : Diatrizoate meglumine     
konteiner lahusti kontsentratsioon temperatuur ladustamine Stabiilsuse kestus Viited
süstal  polüpropüleenist mitte ükski ? mg/ml -20°C kaitsta valguse eest
30 päev
554

süstal  polüpropüleenist mitte ükski ? mg/ml 25°C kaitsta valguse eest
1 päev
554

süstal  polüpropüleenist mitte ükski ? mg/ml 4°C kaitsta valguse eest
7 päev
554


  Mentions Légales