Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
σκιαγραφικού μέσου   Diatrizoate meglumine  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Angiografin Αυστραλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Νότιος Αφρική
Angiopaque Αργεντινή
Gastrografin Αυστραλία, Αυστρία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία
Gastrografina Πορτογαλία
Gastrografine Γαλλία
Gastrolux Αίγυπτος
Hypaque Βραζιλία, Η.Π.Α., Ιρλανδία, Καναδάς
Ioscan νέα Ζηλανδία
Peritrast Γερμανία, Ουγγαρία
Pielograf Ισπανία, Κολομβία
Plenigraf Ισπανία
Radioselectan urinaire Γαλλία, Μαρόκο
Radioselectan urinaire et vasculaire Γαλλία, Μαρόκο
Renografin Καναδάς
Sinografin Η.Π.Α.
Trazograf Ισπανία
Triyosom Αργεντινή
Urografin Αυστρία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ισπανία, Καναδάς, Νότιος Αφρική
Urografina Βραζιλία, Πορτογαλία
Urografine Βέλγιο
Urovison Αυστρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Diatrizoate meglumine     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια σταθερότητας Βιβλιογραφία
σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν ? mg/ml -20°C Προστατεύετε από το φως
30 Ημέρα
554

σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν ? mg/ml 25°C Προστατεύετε από το φως
1 Ημέρα
554

σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν ? mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
554


  Mentions Légales