Ostatnia aktualizacja :
16/06/2024
Kontrastem   Diatrizoate meglumine  
Injekcje
Trwałość roztworów Trwałość w mieszaninie Czynnik wpływający na trwałość Zgodność Sposób podania Bibliografia Pdf
   Struktura chemiczna  

Nazwa handlowa   Nazwa handlowa     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Angiografin Afryka Południowa, Australia, Luksemburg, Niemcy
Angiopaque Argentyna
Gastrografin Australia, Austria, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy
Gastrografina Portugalia
Gastrografine Francja
Gastrolux Egipt
Hypaque Brazylia, Irlandia, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki
Ioscan Nowa Zelandia
Peritrast Niemcy, Węgry
Pielograf Hiszpania, KolumbiaKolumbia
Plenigraf Hiszpania
Radioselectan urinaire Francja , Maroko
Radioselectan urinaire et vasculaire Francja , Maroko
Renografin Kanada
Sinografin Stany Zjednoczone Ameryki
Trazograf Hiszpania
Triyosom Argentyna
Urografin Afryka Południowa, Austria, Dania, Hiszpania, Kanada, Niemcy, Szwajcaria
Urografina Brazylia, Portugalia
Urografine Belgia
Urovison Austria, Luksemburg, Niemcy
Trwałość roztworów   Injekcje   Trwałość roztworów : Diatrizoate meglumine     
Pojemnik Rozpuszczalnik Stężenie Temperatura Przechowywanie Czas trwania stabilności Bibliografia
Strzykawka Żaden ? mg/ml -20°C Chronić od światła
30 Dzień
554

Strzykawka Żaden ? mg/ml 25°C Chronić od światła
1 Dzień
554

Strzykawka Żaden ? mg/ml 4°C Chronić od światła
7 Dzień
554


  Mentions Légales